עלינו


פיתוח חזון ואסטרטגיה :

החזון הינו תמונת האופק של הארגון המתורגמת להצהרה מילולית. ההצהרה כוללת את הנקודות הבאות : במה מאמין הארגון, לאן הוא שואף להגיע וכיצד הוא בוחר לממש זאת. החזון מכיל את תשוקות הארגון ותוך כדי כך מציג עתיד אטרקטיבי של הארגון. הוא מצהיר על רוח הארגון, מקנה משמעות רגשית, מלכד את חברי הארגון סביבו ומשמש גורם מניע הן לחברי הארגון הפנימיים והן לגורמים החיצוניים הבאים עימו במגע.

האסטרטגיה היא גיבוש הדרך בה נוקט הארגון בכדי להשיג את יעדיו ולהתקדם לקראת הגשמת החזון. האסטרטגיה עוסקת בהתנהלות הארגון בהווה למען השגת החזון בעתיד.

Site Created By Igal Baum Studio