עלינו


ארבעת שלבי התהליך :

אבחון - חקירת הארגון בסיוע היועץ, במטרה לקבל תמונה מקפת ורב- ממדית של הארגון.

עיצוב תוכנית- עיצוב תוכנית משותפת של היועץ והמנהל לאור הבנת הצרכים שהשתקפו תוך כדי התהליך וממשיכים להתגלות בו.

שינוי- יישום תוכנית ההתערבות.

ליווי, הטמעה ומעקב- בדיקה שוטפת של התוכנית, בקרת של השגת היעדים , עדכון ושדרוג לפי הצורך.

האני מאמין שלנו

מודעות - שינוי מצריך בראש ובראשונה מודעות לאי נחת ביחס למצב קיים, ותשוקה לחולל שינוי.

שותפות - הנועץ והנועץ הם שותפים מלאים בתהליך היצירה.

תהליך - תהליך הצמיחה מצריך בירור תוך כדי עיבוד קוגנטיבי, רגשי והתנהגותי, הכרוך בהשקעה של סבלנות, אנרגיה וזמן.

חקירה לעומק - חשיפת הסיבות היוצרות את תבניות ההתנהגות שלנו יובילו לשבירת דפוסיהן.

סוגיית היצירתיות בארגונים - הצלחה ארגונית נובעת ממעורבות של עובדים ערניים, המחויבים ל'אני מאמין' מקצועי, אשר אינם נבלעים באפקטים המשתקים העלולים להתהוות בהתנהלות הארגונית. המפגש בין הפרט והארגון הוא מפגש מורכב שאמנם פותח הזדמנויות, אך בו זמנית הוא גם מסרס רעיונות, תשוקות ואינדיבידואליות. בתהליך הייעוץ מתמקדים בזיהוי פערים אלו ומנסים לברר אפשרויות ליצירה ולפעולה בזירה הארגונית.

Site Created By Igal Baum Studio