עלינו


ייעוץ אישי למנהלים ועובדים

המפגש בין הפרט לארגון הוא מפגש מורכב המאפשר הזדמנויות חשובות, אך בו-בזמן גם מגביל ומסרס רעיונות, תשוקות ואינדיבידואליות. לכן לרוב הייעוץ האישי מתמקד בראשיתו בזיהוי הדרך שבה כל אחד בוחר להתקיים בחיים הארגוניים, ובהמשך מנסה לברר ולגלות יחד עם הנועץ אפשרויות נוספות לפעולה בזירה הארגונית.

אפשרויות שכיחות ומוכרות להתמודדות עם השרירות הארגונית – לצד התביעה לפעולה וליצירתיות – נעות בין שני קטבים: בין ציות מוחלט והדחקת החשיבה העצמית ובין התנצחות מתמדת עם המערכת, המשתקת בסופו של דבר את האפשרות לפעול. האתגר שמציע הייעוץ האישי הוא היכולת למצוא אפשרות חליפית, המשלבת ביטוי עצמי, יצירתיות וצמיחה עם מסוגלות לפעולה ארגונית. לרוב מאפשר הייעוץ לנועץ לברר את משאלותיו ותשוקותיו ביחס למקצועו או לתפקידו, עוזר לעובד בארגון להגדיר מחדש את האפשרי והלא-אפשרי, את המציאותי והלא-מציאותי, ומסייע לו להתבונן במשקפיים נוספים על המציאות הארגונית.

גם כאשר הייעוץ האישי נעשה במסגרת ייעוץ לארגון או למנהל, המחויבות של היועץ היא ראשית כול לנועץ (לרבות סודיות ביחס לנאמר במפגשי הייעוץ). זאת עקב ההנחה שהצלחה ארגונית היא פועל יוצא של עובדים ערניים, המחויבים ל"אני מאמין" מקצועי, כאלה שאינם נבלעים על-ידי ההשפעות המשתקות של התנהלות הארגון.

Site Created By Igal Baum Studio