עלינו


עיצוב תוכנית לרווחה תעסוקתית :

הפרדוקס הגדול הקיים בארגונים נע בין שני צירים – מחד הלחץ שמפעיל הארגון על הפרטים לנהוג על פי נורמות מסוימות, במסגרת כללים קבועים ובמערך ציפיות נתון; ומאידך, הרצון הארגוני להביא את הצד היצירתי והייחודי של כל עובד לידי ביטוי.
מחד- סירוס לכללי המערכת , מאידך- צמיחה אינדיבידואלית.

הפרדוקס הזה הוא חלק מחיי כל ארגון.

התוכנית לרווחה התעסוקתית מסייעת להפוך את הפרדוקס ליתרון הן לעובד והן לארגון.

עבורנו המושג "רווחה" בהקשר של ארגונים מתקשר בצורה אסוציאטיבית ל"אנחת רווחה" – לרווח שבו ניתן לנשום, למרחב המאפשר תנועה, לתחום שבו ניתן ליצור. במילה "רווחה" אין הכוונה לאופן המקובל של המילה כפי שמשתמשים בה בארגונים, שבהם רואים ברווחה בעיקר - אירועים, חופשות, הלוואות ותרבות פנאי. כאן מילה "רווחה" היא במובן של הרווח שיש ליצור לפרטים בארגון על מנת שיוכלו להתנועע בפיתולי הייחודיות שלהם, על מנת שיוכלו ליצור מתוך סיבה, מתוך תשוקה ובתנועה גמישה במרחב נתון.

תוכנית זו מאזנת בין השאיפות של הארגון לשמירה על הסדר החברתי לבין יצירת תנאים לעובד בהם יוכל להיות יצירתי ולהעניק לארגון מיכולותיו הייחודיות.
תוכנית זו מציעה לווי וייעוץ מקצועי בהתמודדות עם בעיות פסיכולוגיות וסוציאליות של עובדים לצד ייעוץ לארגון בנוגע לעיצוב תפיסתו את הטיפול בפרט.

איך עושים זאת ?

  • הדרכה לעוסקים בפרט ( עו"ס, משאבי אנוש )
  • תמיכה אישית בעובד
  • נוכחות בזמנים קבועים בארגון ויצירת קשר על בסיס "מרחב פתוח"
  • היענות לפניות לפי הצורך
  • התערבות במצבי חירום
  • קישור העובד לגורמים מסייעים בקהילה
  • סיוע במידע רלוונטי בתחום הרווחה

במידה ויצירתיות העובד חשובה עבורך – תוכנית הרווחה התעסוקתית מסייעת ליצירת אקלים המאפשר את מימושם של משאבי העובד.

Site Created By Igal Baum Studio