עלינו


על מגדר

הנושא של הבדלים בין המינים מעורר שאלות רבות בחיי הפרט, החברה והארגון.
מה הם אופני הטיפול בהבדלים בין המינים? בידול? אפליה? האחדה? התעלמות?
מה תפקידם של כוחות השוק בעיצוב התייחסות החברה למגדר ולמיניות?
באיזו מידה השוק בעידן של הכפר הגלובלי מפקיע את גוף הגבר והאשה עפ"י תכתיבים ושימושים מתועשים?
מהם האינטרסים השונים (כלכליים, פוליטיים ואידיאולוגיים) הבאים לידי ביטוי במגמות של טשטוש ההבדלים בין המינים?
היכן קולו של הגבר בשיח הפמיניסטי? מה השפעת "השיח ה"פמיניסטי" על הדיון בשאלות מגדר?
דיונים תיאורטיים ומחקרים רבים מוקדשים להשלכות של הבדלי המינים וההשתייכות המגדרית (gender) על תפיסת הזהות, הדימוי העצמי, הציפיות, הפנטזיות, התפקידים החברתיים והיחסים בין אנשים וקבוצות בחברה ובארגונים.
לכן, כיוון שהנושא של העצמת נשים הוא רב ממדי, הוא חלק מהקשר של שיח רחב מקומי ותרבותי - ניתן לטפל בו באופנים שונים ומנקודות מבט שונות.
אנו מודעות ופתוחות ללוות את הנושא בהמשך לזיהוי של יסוד ומקור הפנייה, ומכוונות לפיתוח יצירתי תוך המצאת נוסחאות שונות למצבים ולתפיסות החזון בהם נמצאים הנועצות/ים והארגונים.
Site Created By Igal Baum Studio