עלינו


ליווי תהליכי איוש והשמה :

איך לבחור את העובד האידיאלי ? האם יש דבר כזה?
איך למצוא את העובד המתאים מתוך עשרות קורות חיים ?
התשובה לשאלות אלו טמונה בהבנת צרכי איוש והשמה בפרספקטיבה ארגונית ושימת דגשים על אופי המועמד ועל התאמתו לאקלים הארגוני בנוסף לדרישות הנגזרות מהתפקיד.
הערכותינו את המועמד מתבססות על מספר בחינות :
מרכזי הערכה, סימולציות, ראיונות מיוניים, ראיונות עומק, ניתוח פסיכולוגי וניתוח גרפולוגי. הניתוח הסופי כולל את כל מרכיבי המועמד שנחשפו בכל בחינה כך שהתמונה המתקבלת היא רב ממדית.
תוך כדי התהליך מתקיים דיאלוג תהליכי, רציף ופעיל עם נציג הארגון. הדיאלוג מאפשר חידוד עמדות ודיון פורה לשביעות רצון הארגון.

Site Created By Igal Baum Studio