עלינו


הובלת תהליכי שינוי

ניהול שינוי מתקיים לרוב במרחב של פרדוכסים
מעבר מהישן לחדש,
הליכה של שני צעדים קדימה וצעד אחורה,
אווירה טעונה ותוססת
ועוד ועוד ועוד

לכן נדרשת הטמעת נקודת מבט תהליכית על קצב וכיוון השינוי

הייעוץ הארגוני מתמקד ב:
  • זיהוי אקלים ארגוני ביחס לשינוי המיועד
  • עזרה למנהלים להתמיד בהטמעת הנורמות החדשות לצד ולמרות הקשיים.
  • עזרה להנהלה בפיתוח מנגנוני הסברה לעובדים ולצוותי הניהול לגבי תפיסת השינוי כהזדמנות לעתיד יותר טוב.

ההתייחסות לפרדוכסים תוך ייצור מנגנונים להכלת הפרדוכס ולספיגת התסכול, בהנחה שהפרדוכס הוא הזירה שבתוכה מתרחשת העבודה הניהולית בתקופת שינוי התרבות היא ליבת העבודה של הייעוץ המלווה שינוי.

המשימה של ארגון בשינוי:

  • להגדיר את אופי השינוי (תהליכי, מהפכני) תוך לקיחה בחשבון ששינוי תהליכי הוא יותר אפקטיבי להשגת המטרות.
  • לשמר את הייחודיות מול הלקוחות ומאידך להרגיל את הלקוחות לתרבות העסקית החדשה. משימת הייעוץ היא לסייע לארגון להכיל את הפרדוכס ולפעול בתוכו.
  • לאמץ סגנון שינוי אופטימלי שהינו תהליכי יותר מאשר מהפכני. הפעילות הניהולית נמצאת בתנועה שבין הקודים הישנים לחדשים. ישנם אירועים ארגוניים שמגייסים ניהול התנהגותי בפרופיל הסגנון הישן ומפרספקטיבה ייעוצית זה נחווה כהליכה לאחור, אך במבט כולל התנועה היא בהדרגה לעבר עיצוב תרבות חדשה בכל הממדים והמישורים.
  • הבלטת ההצלחות לצד הכלת הקשיים, בעיקר על רקע העובדה שבמקרים רבים התרבות הארגונית המסורתית כה מושרשת עד כי ניתן היה לחשוב שלא ניתן לשנותה. ובכל זאת, לאיטה מתעצבת תרבות חדשה, שלא מוותרת על האיכויות של הידע והניסיון שיש לאלו שצמחו בתרבות הישנה ומשלבת את הישן עם החדש.Site Created By Igal Baum Studio