עלינו


קידום תחום משאבי אנוש

מנקודת המבט הייעוצית, תחום משאבי אנוש הינו ציר מרכזי בניהול הארגון וככזה הוא אמון על יצירתם, הובלתם ואחזקתם של תהליכים ארגוניים ארוכי טווח. תהליכים אלו הם אשר יעצבו את התנהלותו הבוגרת של הארגון. תהליך הערכת עובדים יעצב שיח בוגר של משוב תקופתי. תהליך יצירת מסלולי קריירה יעצב הכוונת עובדים וייצור אופק עבור כל אחד מהם. תהליכים של יצירת מרחבי שיח; הן רוחביים והן אופקיים; יעצבו תקשורת פתוחה וזורמת. ותהליכי הדרכה יעצבו הון אנושי מותאם ידע. ארגון בו תחום משאבי אנוש הינו מכוון תהליך, הוא ארגון יציב יותר ובוגר יותר.
Site Created By Igal Baum Studio