עלינו


היסטוריה של מבט מן הצד

מבט מן הצד הוקם על ידי יעל דובר וד"ר ענת קופ בשנת 2006 ונוהל על ידן. הפעילות במתכונת השותפות נמשכה עד מאי 2013. המכון העסיק יועצים מתחומי ידע מגוונים והתמקד בפעילותו בליווי הובלת שינויים ורפורמות בארגונים. בנוסף המכון עסק בהכשרת מתמחים.

בשנת 2013 ד"ר ענת קופ פרשה מהשותפות בניהול המכון וחברה לצוות הניהול של חברת S2O.

בשנים 2006-2012 פעילות המכון התמקדה בליווי רחב ומקיף של ארגונים תוך התמקדות במספר לקוחות מצומצם.

המכון בשנים אלו התמחה בשירותי ייעוץ ארגוני ופסיכולוגיה ובכלל זה פרויקטים עסקים, לוגיסטיים והנדסיים התומכים ביעדי הליבה של הארגון – המטרות והיעדים באשר הם.

בתהליכי הליווי צוות המכון סייע בפיתוח אסטרטגיה למימוש מדיניות של הנהלה, משרדים, אגפים ומחלקות להוציא מהכוח אל הפועל; הן ביחס להבניית כלים, תשתיות ומרחבי עבודה והן ביחס להובלת השינוי תוך התאמת מחלקות המטה ויחידות תומכות ופיתוחן לעמידה ביעדים ובמטרות שעוצבו.

להלן התחומים המרכזים אותם ליווה צוות המכון בארגונים שונים:

הפיכת יחידות השטח למרכזי רווח - 'ממצוינות תפעולית למצוינות עסקית' – ליווי הפיתוח העסקי, פיתוח פרמטרים עסקיים ותפעוליים, ליווי תהליכי שיפור עבודה, ליווי תהליכי חקר תפעולי וקידום פיתוחים נדרשים, הבנייה וניהול ממשקי מטה/שטח בהטמעת שינויים בדפוסי עבודה, בניית תיעודים ומעקבים ממוחשבים, הגדרות פרמטרים לביצוע השירות ואיכותו ושיפור שוטף בתהליכי העבודה עם התקדמותם.

פיתוח הון אנושי - עריכת ניתוחי עיסוק, הבניית תפקידים חדשים, בניה והעברת מרכזי הערכה לאיתור פוטנציאל ניהולי ומקצועי למנהלים ועובדים, גיוס עובדים מקצועיים (אוכלוסיות נהגים ייחודיות, כלכלנים, מהנדסים, מנהלות לשכה וניהול ביניים במוסכים), וליווי כניסתם לתפקיד, שימור עובדים- בניית מדדים ומעקב וייעוץ אישי לעובדים ומנהלים.

פיתוח אסטרטגיה ארגונית ביחס למתן שירות - איתור מוקדי בעיות באמצעות ניתוח תלונות כשגרת עבודה, הפיכת פניות ציבור למשוב תוך ארגוני, בניית תשתית מעקב לתהליך טיפול וקידום פתרון הבעיות, העברת סדנאות לעובדים מרובי תלונות וקביעת סטנדרטים לרף הנדרש מעובד למתן שירות, העברת סדנאות רענון לכלל עובדי הארגון ביחס לממשק השירות עם הלקוח, יצירת שיח עם קהילת הלקוחות : לדוג' : מוסדות בקהילה, מנהלים, בתי ספר וקהילות ממגזרים שונים, פיתוח כלי מדידה להתאמת פרופיל העסקת עובד לתנאים אופטימליים למתן שירות והטמעת השינוי הנדרש בניהול העובדים בשגרת עבודתם. הכנת תשתית לקליטת עובדים בפרופיל העסקה ייחודי  כחלק מהיערכות למצבים וצרכים משתנים באשר הם.

שירותי פסיכולוגיה ליווי מצבי ושגרת חירום (אינתיפאדה, פח"ע), תאונות, אלימות במרחב ציבורי (אוטובוס) - הן בהיבט האסטרטגיה ארגונית והן במענה לפרט, אבחוני מועמדים לעבודה ולקביעות, מענה טיפולי לעובדים, ליווי משאבי אנוש בטיפול במצבים אנושיים מורכבים מול הפרט, ליווי מדור לטיפול בפרט בהתמודדות עם מחלות עובדים ומצבים נוספים כולל קשר עם מוסדות חיצוניים, מתן חוות דעת פסיכוסוציאלית למוסדות נדרשים, ליווי קב"ט בטיפול נושא אלימות במרחב הציבורי ובעבודה מול ממשקים חיצוניים (משטרה, עירייה, בתי משפט וכו'(, העברת הרצאות וסדנאות לעובדים ומנהלים בהתמודדות עם מצבי חירום, לחץ ומורכבות במתן שירות.

 

Site Created By Igal Baum Studio