עלינו


פיתוח תהליכי הדרכה

מרחבי ההדרכה בארגון מהווים כלי משמעותי ביותר לטיפול בממדים שונים של העשייה הארגונית.
המרחב ההדרכתי מאפשר לארגון:

 • להפוך לארגון לומד המאפשר לעובד ולמנהל לקבל פרספקטיבה ומבט מן הצד על אופני ההתנהלות וקידום היעדים של כל אחד בעשייתו.
 • לחזק את הקשר בין הפרקטיקה לתיאוריה תוך כדי פיתוח מיומנות של ניתוח אנליטי המיושמות על מהלכים טאקטיים ואסטרטגים.
 • לחדד את המובחנות בין טיפול בשוטף וקידום התכנון של היעדים לטווח ארוך, בהתאם לחזון המתורגם לתוכנית עבודה.
 • לאפשר למשתתפים להתאמן בבניית פרזנטציות והצגתן.
 • כלי דיאגנוסטי לזיהוי פוטנציאל ניהולי ומנהיגותי של עובדים.
 • להשתמש במרחב ההדרכה על מנת להפגיש עובדים ו-או מנהלים העובדים בממשקים קו/מטה, יחידות שטח שונות, הנהלה עובדים. במרחב ההדרכה מתפתח שיח ודיון המרחיב מעשיר את נקודת המבט על נושא נדון ומאפשר שיתוף בידע קיים.
 • להשתמש במרחב ההדרכה כבמה להסברה ארגונית מחד ושמיעת השטח מאידך, זאת בעזרת שילוב מרצים שהינם בעלי תפקידים בכירים בארגון המובילים מהלכים בתחומים שונים.
 • להרחיב פרספקטיבה באמצעות שילוב מרצים חיצוניים שהינם מנהלים בארגונים אחרים.

בארגונים רבים אין חשיפה של העובד או מנהל הביניים לייעוץ ולתהליך שבו כל אחד מברר לעצמו היכן הוא עומד ביחס למטרותיו המוצהרות, כמו כן השימוש בייעוץ הינו סוגיה תרבותית ולעיתים נדרש תהליך על מנת להצליח להשתמש בכלי זה באופן אפקטיבי. לעומת זאת המושגים של הדרכה והקצאת משאבים להדרכה הינם יותר שכיחים. במקרים רבים מרחבי ההדרכה הופכים כמתווכים לארגון בתהליך הטמעת תרבות ארגונית של חשיבה מסודרת, ארגון הידע הקיים, יצירת מרחבים ליצירת ידע נוסף, ותרגום חזון לתוכנית עבודה ויעדים ולאחר מכן ייצור מנגנוני מעקב ובקרה.

על מנת להשתמש במשאבי ההדרכה באופן מושכל חשוב מאוד:

 • שבכל שנה תוכניות ההדרכה יהיו מותאמות לתוכנית העבודה של אותה שנה.
 • שבמבט רב שנתי משימות ההדרכה תשקפנה שלבים שונים בדרך להשגת היעדים ומימוש החזון.
 • שבשילוב עובדים במרחבי הדרכה יילקח בחשבון התכנון לגבי הפיתוח מקצועי/ניהולי שלהם לטווח הארוך כך שההדרכה תוכל לסייע לעובדים להתפתח ולהתגבש.

Site Created By Igal Baum Studio