עלינו
 


פיתוח והנחיית צוותי משימה

צוותי משימה הם הפלטפורמה הארגונית המיטבית להובלת תהליכים. בכדי להגיע לתוצאות, נדרשים צוותי משימה לעבודה בעלת אופי של מחויבות הדדית ופתיחות המתאפיינת ביכולת לאפשר שיח קבלה של נקודות ראות מגוונות כמו גם רעיונות חדשים. האתגר הגדול של הייעוץ, בהקשר זה, הוא ביסוס תקשורת כנה וגלויה, פיתוח יחסי אמון הדדיים תוך יצירת מרחב מוגן לכל איש צוות.

הנחיית צוותי משימה קשורה לפעילות ארגונית וחברתית:

במרחב החברתי אזרחי:

קבוצות קונפליקט:

דתי חלוני, יהודי/ערבי, קבוצות זהות אתנית, במרחב הפוליטי ועוד.

קבוצות אקטיביסטים

פעילים חברתיים, עמותת, יזמים חברתיים.

במרחב הארגוני מוסדי

קבוצות משימה, קבוצות יצירה, קבוצות זיקה.

קישורים

Site Created By Igal Baum Studio