גיבוש תהליכי הערכה :

כיצד לשפר את תפקוד העובד ?
כיצד להתאים את העובד לתפקיד ?
התאמה לא נכונה בין השניים גובה תשלום של מחיר גבוה הן מצד הארגון (כשלון תפקודי, זמן, כסף, אנרגיה מבוזבזת) והן מצד העובד (תסכול אישי, תחושת כשלון). מנגנונים של תהליכי הערכה שוטפים מספקים לעובד ולארגון תמונת מצב בהווה על תפקוד העובד כך שהעובד מקבל מידע על מה מצופה ממנו ועל התחומים בהם עליו להשתפר והארגון מקבל מידע עדכני על חוזקות וחולשות העובד. כך התאמת התפקיד לעובד הינה מדויקת יותר. תהליכי הערכה כוללים : הערכות חצי שנתיות, הערכות של 360° , מרכזי הערכה ושיחות משוב מובנות.

Site Created By Igal Baum Studio