עלינו


פיתוח מסלולי קידום וקריירה פנים ארגוניים :

שביעות רצון העובד והמוטיבציה שלו עולים בעיקרם כאשר סביבת עבודה מספקת לו את האפשרות לממש את יכולותיו ותשוקותיו. מנגד, אפשרות זו פותחת בפני הארגון את הפוטנציאל ליהנות ממגוון יכולותיו של העובד. הדרך לספק אפשרות זו היא בעזרת בניית מסלולי קידום פנים ארגוניים. מסלולים שכאלו מבהירים לעובד מה נדרש ממנו כדי להתקדם (במונחים של ניסיון, מיומנויות, ידע ויכולות) ומספקים מסגרת בהירה כך שהעובד יכול להכשיר עצמו לכיוון מימושו האישי. הארגון, מצידו, בונה עתודה ניהולית מלאת מוטיבציה באופן מסודר תוך הצבת עובדים מתאימים לתפקידי מפתח בארגון.

Site Created By Igal Baum Studio