פרסומים


עוד גישה למדור 'שאלה של גישה', מעולם הייעוץ הארגוני - לגבי השאלה על הירידה בגיל ליציאה לפנסיה, טוב או רע?

יעל דובר

לעתים קרובות יש בארגון שיח על הצורך ברענון האווירה, במשאלת התחדשות, המבוטאת ברצון להכנסת עובדים חדשים במקום הישנים. לדוגמה בתחום המינהל, בעיקר מינהל ציבורי, תחום בו לרוב המשרות מאוישות על ידי נשים, קיימת לעתים תקווה של מנהלים שעובדות צעירות וחדשות יצליחו לשנות אווירה שאותה המנהלים אינם מצליחים לשנות, הם מעוניינים באווירה של חידוש ושינוי שלמנהלים עצמם קשה להאמין במימושו. מלבד זאת, לעתים קרובות המנהלים מאוימים מכך שהפקידות הוותיקות שולטות למעשה במתרחש מעצם היותן שנים רבות בעמדותיהן. מהיכרות מעמיקה של פרופיל הפקידות שבהן מדובר, לחלקן יש חיוניות, כישרון ומסירות שאינם ממומשים במסגרת תפקידן במרחב הארגוני. לרוב מדובר בפקידות בשנות החמישים ומעלה של חייהן, שכבר פנויות מטיפול בילדים קטנים ויש להן עוד שנות עבודה רבות עד לפנסיה. חלקן פיתחו עמדה פסיבית ביחס לסביבת עבודתן כי הסביבה לא תבעה מהן יותר. מול אקלים כזה, גדל הפיתוי לקדם הליכים של פנסיה מוקדמת וכתחליף להעסיק עובדות חדשות, זולות יותר, בהרבה מהארגונים והמוסדות באמצעות חברת כוח אדם.

הבעיה המרכזית של הפתרון הזה הוא הילכדות המנהלים במשאלה שאיננה קשורה לוותק של העובדות, המשאלה לחדשנות ולצעירות, זאת תוך כדי החמצת המימוש של המשאבים האנושיים הקיימים. אם לא נתייחס לכל העובדות כמכלול ונזהה את אותן עובדות שצמאות לשינוי ולמימוש נגלה שאצל חלק מהן דווקא בשלב זה של מעגל חייהן, כשהילדים גדלו, הן מחפשות אתגר, עניין והרחבת משמעות. רבות מהעובדות בשלב זה משתלבות בחוגים ולימודים מחוץ למעגל העבודה כחלק ממימוש עצמי. אם הארגון ישכיל לזהות עובדות אלו, להפוך חלקן מפקידות למנהלות תחום או לשכה, הוא יוכל ליהנות מהידע ומהניסיון שבבעלותן תוך כדי סיפוק אתגר חדש לעובדות והרחבת גבולות התפקיד שלהן. מבחינת הוצאות השכר הארגון ישלם להן יותר לעומת ההוצאות על עובדת חדשה אך יקבל תפוקות משמעותיות שבו זמנית מעבירות מסר לעובדים בארגון שהרחבת ראש ומוכנות לאתגרים מתקבלת בברכה.

Site Created By Igal Baum Studio