"מבט מן הצד" הוא שם ספרו של סלבוי ז'יז'ק, הוגה דעות החי ופועל בסלובניה. ניתוחיו את התרבות והפילוסופיה המודרנית הם באמצעות השיח הפסיכואנליטי הלאקאניאני. בהקדמתו לספר ז'יז'ק מסביר: "דרך זו של התבוננות מהצד בלאקאן מאפשרת להבחין במאפיינים שלרוב חומקים מן המבט האקדמי הישיר." ועוד: "...כמו אותן תמונות , שאם תביט בהן ישר כולן בלבול, אך מן הצד – תבנית עולה..."

על התהליך ז'אק אלאן מילר בספרו "עצם האנליזה"
מצטט מתוך ספרו של המשורר קרלוס דרמונד:

באמצע הדרך היתה אבן
הייתה אבן באמצע הדרך
הייתה אבן,
באמצע הדרך היתה אבן

במהלך התקדמותנו אנו נתקלים במכשולים. כאשר אנו ממוקדים חזיתית במכשול, ולו הקטן ביותר, אנו נוטים לייחס לו ממדים עצומים, ועקב כך התקדמותנו נבלמת. אם נשכיל להתרחק קמעה "להביט מן הצד", ייווצרו טווח ועומק, ותתגלה לעינינו תמונת מציאות רחבה יותר, המחזירה למכשול את גודלו הטבעי. בתמונה הרחבה מתקבלת פרספקטיבה. מכאן נפתחת הדרך לתחושת מסוגלות ואקטיביות בתנאים שבהם המרחב אמנם מכיל את המכשול אך אינו נבלע בתוכו, וכך ההיתקלות במכשול היא למעשה תנאי להמצאה חדשה.Site Created By Igal Baum Studio